Formularz zgłoszenia dziecka do Przedszkola

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na wypełnienie poniższego formularza, zapraszamy do placówki po odbiór formularzy w formie tradycyjnej - papierowej.

Dane dziecka
Dane zamieszkania dziecka
Dane zameldowania dziecka
Dane mamy lub opiekunki prawnej dziecka
Dane zamieszkania mamy
Dane zameldowania mamy
Inny adres zamieszania mamy
Dane taty lub opiekuna prawnego dziecka
Dane zamieszkania taty
Dane zameldowania taty
Inny adres zamieszania taty
Oświadczenia i informacje
Osoba, ktróra będzie podpisywać umowę

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w odpłatnych zajęciach dodatkowych

RYTMIKA
GIMNASTYKA (w ramach opłaty stałej)
LOGOPEDIA
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na zbierania i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Przedszkole wyłącznie w celu rekrutacji dziecka do przedszkola oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających zawartej umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu.
Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka
Interwencja lekarska