Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu prowadzone są również zajęcia dodatkowe, wykraczające poza zakres programowy edukacji przedszkolnej takie jak:

  • logopedia prowadzona przez Monikę Majdę - Królicką

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy a więc język, wargi i podniebienie przygotowują do prawidłowego mówienia. Można je prowadzić w formie zabawy już z 2 - 3 letnim dzieckiem. Dzieci mają naturalną skłonność do wielokrotnego powtarzanie ulubionych zabaw.

Jeśli więc potraktujemy ćwiczenie jako zabawę, będzie ono dla dziecka czystą przyjemnością. Rola dorosłego polega na pokazaniu poprawnie wykonanego ćwiczenia i zachęcaniu dziecka do pracy przez chwalenie za podejmowany wysiłek, choćby efekty nie były od razu widoczne.

  • zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Jolantę Kaźmierczak

Nauka języka angielskiego od najmłodszych lat ma swoje zalety. Dziecięcy mózg chłonie jak gąbka – bardzo szybko przyswaja nowe wiadomości. Warto wykorzystać te zdolności i zacząć naukę języka jak najwcześniej. Dzięki temu dziecko w sposób naturalny przyswoi nowe słówka i zwroty, co będzie świetną bazą dla dalszej językowej edukacji.

  • rytmika prowadzona przez Katarzynę Majerczyk

Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie. Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi.

  • Zajęcia sportowe

Zajęcia trwają 30 minut i podzielone są na trzy części. Pierwsza z nich to gry i zabawy ruchowe, mające na celu rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej i innych zdolności motorycznych. Druga część zajęć to ćwiczenia ukierunkowane na naukę techniki piłkarskiej, a trzecia to zabawy i ćwiczenia sensoryczne. Elementy zabaw sensorycznych obejmują działania na sprzęcie wykorzystywanym do Terapii Integracji Sensorycznej.

  • Programowanie

Programowanie i kodowanie jest najlepszym wstępem do sukcesu dziecka w dobie XXI wieku! Zajęcia trwają 30 minut. Prowadzone są w ramach zajęć organizowanych przez przedszkole w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Dzieci PROGRAMUJĄ ROBOTY, czytają obrazy, nazywają symbole i znaki, klasyfikują przedmioty, układają je w grupy, szeregi, rytmy. Odtwarzają układy przedmiotów i tworzą własne sekwencje. Głównym elementem zajęć jest programowanie robotów z wykorzystaniem dostępnych materiałów oraz pomocy dydaktycznych. Kształcenie umiejętności kodowania odbywa się przez zabawę, z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych typu: plansze, gry, programowalne zabawki.

  • Mały inżynier

Mali inżynierowie dowiedzą się jak skonstruować radio, wzbić w powietrze śmigło, zbudować układ do nagrywania dźwięków. Dziecko w prosty sposób, niczym składanie klocków, buduje zestawy elektroniczne: np. urządzenie, które po zapadnięciu zmroku włącza światło, alarm, dzwonek do drzwi, silnik hybrydowy, koło wodne. Zajęcia trwają 30 minut. Układy elektroniczne mogą być sterowane: magnesem, wodą, dotykiem, światłem i dźwiękiem, uzyskując tak intrygujące efekty jak: błyskające żarówki, wentylatory napędzane silnikiem, latające śmigła i mnóstwo fantastycznych efektów dźwiękowych. Zajęcia pozwolą dziecku dobrze poznać ekscytujący świat elektroniki i elektrotechniki podczas budowania własnych układów oraz wykonywania eksperymentów. Wszystkie elementy zestawów są BEZPIECZNE, zaprojektowane w sposób umożliwiający ich bezproblemowe łączenie za pomocą zaciskanych złączek.

  • zumba

Zajęcia trwają 30 minut. Proponujemy zajęcia umuzykalniające, które są połączeniem tańca (Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip–Hop, bachata, czacza i innych), fitnessu i zabawy w radosnej "fuzji". W trakcie zajęć dzieci ćwiczą nie tylko mięśnie, ale też koordynację ruchów, pracę w zespole, a nawet pamięć! Dzieci wykonują układy taneczne z wykorzystaniem przyborów tj. chustki do tańca, pompony itp.

 

Zajecia z logopedii są prowadzone indywidualnie, opłata za zajęcia terapeutyczne wynosi 35 zł.

Rytmika jak i zumba jest prowadzona w grupach. Wysokość opłaty miesięcznej za rytmikę wynosi 35 zł.