ZAPISY

PROWADZIMY REKRUTACJE PRZEZ CAŁY ROK.

Zapraszamy dzieci na zajęcia adaptacyjne, mogące podjąć decyzję co do wyboru miejsca i czasu rozpoczęcia przygody dziecka z edukacją. Więcej o zajęciach adaptacyjnych można znaleźć tutaj.

 

 ZAPISZ dziecko do Przedszkola 

klikając tutaj

 

W miesięcznej opłacie stałej za przedszkole OFERUJEMY:

 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wybranego programu zatwierdzonego przez MEN​
 • wyjścia tematyczne, teatrzyki, spotkania z ciekawymi gośćmi
 • codzienne spacery, zabawy na powietrzu przez cztery pory roku
 • ZAJĘCIA:

"JESTEM BEZPIECZNY" – wdrażanie nawyku dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.  Ustalenie „Kodeksu bezpiecznego przedszkolaka” –zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim, domu, otoczeniu przyrodniczym oraz w ruchu ulicznym. Nauczyciel  podczas zajęć dąży do tego, aby dziecko rozumiało skutki niepożądanych zachowań i potrafiło samodzielnie organizować swoje działania w bezpieczny sposób. 

 

"DOBRE ZACHOWANIE" – przygotowanie do zgodnego i samodzielnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, społecznej. Poznanie świata norm społecznych, zasad savoir – vivre, umiejętności ich zastosowania w życiu codziennym. Nauczyciel kładzie nacisk na dużą samodzielność dziecka w podejmowaniu działań, wspiera radami i wskazówkami.

 

"ZANIM PÓJDĘ DO SZKOŁY" – nabywanie, doskonalenie umiejętności dzieci potrzebnych do podjęcia nauki w szkole już od najmłodszej grupy wiekowej! Przedszkolaki poprzez zabawę poznają litery, cyfry, pojęcia matematyczne, zaczynają czytać, pisać, doskonalą sprawność ręki, rozwijają swoją mowę poprzez codzienne ćwiczenia logopedyczne.

 

"MĄDRA GŁOWA" – wspieranie rozwoju procesów myślowych, dzięki czemu dzieci mogą w pełni poznawać i rozumieć siebie oraz otaczający świat. Nauczyciel aktywizuje , zachęca do podejmowania działań badawczych, poszukiwania rozwiązań, doskonalenia spostrzegawczości, koncentracji uwagi poprzez: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zagadki, gry, układanki.

 

"GIMNASTYKA MAŁEGO SMYKA" – regularne zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej odbywające się w przedszkolu lub w terenie, dostosowane do poziomu każdej grupy wiekowej z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu sportowego.  Przygotowywanie się do udziału w Olimpiadzie Przedszkolaka organizowanej na terenie przedszkola.

 

"SMACZNIE I ZDROWO" – wdrażanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, dbania o higienę i profilaktykę,  tworzenie piramidy żywienia, wspólne działania kulinarne: przygotowywanie soków, sałatek jarzynowych, owocowych szaszłyków, zachęcanie do  codziennego spożywanie wody mineralnej, warzyw i owoców.

 

"MAŁY ARTYSTA":

 • zajęcia plastyczne: nauka rysowania, poznanie różnorodnych technik plastycznych, konstrukcyjnych. Rozwijanie zdolności indywidualnych dzieci. Przygotowywanie prac do konkursów plastycznych.
 • zajęcia umuzykalniające: poznawanie świata muzyki , gatunków muzycznych, sławnych kompozytorów. Nauka gry na instrumentach perkusyjnych, tworzenie dziecięcej Orkiestry, zespołów tanecznych. Poznawanie kroków tańca regionalnego, nowoczesnego.  Udział w konkursach muzycznych.
 • zajęcia teatralne: poznawanie świata teatru, zawodu aktora. Wspólne tworzenie przedstawień teatralnych, uroczystości przedszkolnych. Nauka odpowiedniego zachowania  się podczas oglądania przedstawień teatralnych, koncertów.

 

"MAŁY ODKRYWCA" – poznawanie świata przyrody, zjawisk atmosferycznych. Udział (pod opieką nauczyciela) w zabawach badawczych, doświadczeniach, eksperymentach. Prowadzenie kącików przyrodniczych. 

 

"POLAK MAŁY" – poznawanie kultury, tradycji, obyczajów swojej Ojczyzny. Odwiedzanie miejsc, udział w obchodach Świąt związanych z regionem. 

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W FORMIE ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNORODNYCH, CIEKAWYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH.

 

ZAPEWNIAMY:

 • artykuły plastyczne do codziennych działań przedszkolaków,
 • artykuły higieniczne,
 • indywidualne konsultacje z nauczycielami
 • konsultacje ze specjalistami,
 • zdrowe napoje, przekąski dla dzieci między posiłkami;
 • zajęcia dodatkowe  - więcej o zajęciach można znaleźć klikając tutaj