Oferta

  

 

 . . : : o f e r t a : : . . 

 

 

W miesięcznej opłacie stałej za przedszkole OFERUJEMY:

 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wybranego programu zatwierdzonego przez MEN
 • wyjścia tematyczne, teatrzyki, spotkania z ciekawymi gośćmi
 • codzienne spacery, zabawy na powietrzu przez cztery pory roku
 • ZAJĘCIA:

"JESTEM BEZPIECZNY" wdrażanie nawyku dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.  Ustalenie „Kodeksu bezpiecznego przedszkolaka” –zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim, domu, otoczeniu przyrodniczym oraz w ruchu ulicznym. Nauczyciel  podczas zajęć dąży do tego, aby dziecko rozumiało skutki niepożądanych zachowań i potrafiło samodzielnie organizować swoje działania w bezpieczny sposób. 

 

"DOBRE ZACHOWANIE" przygotowanie do zgodnego i samodzielnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, społecznej. Poznanie świata norm społecznych, zasad savoir – vivre, umiejętności ich zastosowania w życiu codziennym. Nauczyciel kładzie nacisk na dużą samodzielność dziecka w podejmowaniu działań, wspiera radami i wskazówkami.

 

"ZANIM PÓJDĘ DO SZKOŁY"nabywanie, doskonalenie umiejętności dzieci potrzebnych do podjęcia nauki w szkole już od najmłodszej grupy wiekowej! Przedszkolaki poprzez zabawę poznają litery, cyfry, pojęcia matematyczne, zaczynają czytać, pisać, doskonalą sprawność ręki, rozwijają swoją mowę poprzez codzienne ćwiczenia logopedyczne.

 

"MĄDRA GŁOWA" wspieranie rozwoju procesów myślowych, dzięki czemu dzieci mogą w pełni poznawać i rozumieć siebie oraz otaczający świat. Nauczyciel aktywizuje , zachęca do podejmowania działań badawczych, poszukiwania rozwiązań, doskonalenia spostrzegawczości, koncentracji uwagi poprzez: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zagadki, gry, układanki.

 

"GIMNASTYKA MAŁEGO SMYKA"regularne zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej odbywające się w przedszkolu lub w terenie, dostosowane do poziomu każdej grupy wiekowej z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu sportowego.  Przygotowywanie się do udziału w Olimpiadzie Przedszkolaka organizowanej na terenie przedszkola.

"SMACZNIE I ZDROWO"wdrażanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, dbania o higienę i profilaktykę,  tworzenie piramidy żywienia, wspólne działania kulinarne: przygotowywanie soków, sałatek jarzynowych, owocowych szaszłyków, zachęcanie do  codziennego spożywanie wody mineralnej, warzyw i owoców.

 

"MAŁY ARTYSTA":

 • zajęcia plastyczne: nauka rysowania, poznanie różnorodnych technik plastycznych, konstrukcyjnych. Rozwijanie zdolności indywidualnych dzieci. Przygotowywanie prac do konkursów plastycznych.
 • zajęcia umuzykalniające: poznawanie świata muzyki , gatunków muzycznych, sławnych kompozytorów. Nauka gry na instrumentach perkusyjnych, tworzenie dziecięcej Orkiestry, zespołów tanecznych. Poznawanie kroków tańca regionalnego, nowoczesnego.  Udział w konkursach muzycznych.
 • zajęcia teatralne: poznawanie świata teatru, zawodu aktora. Wspólne tworzenie przedstawień teatralnych, uroczystości przedszkolnych. Nauka odpowiedniego zachowania  się podczas oglądania przedstawień teatralnych, koncertów.

 

"MAŁY ODKRYWCA"poznawanie świata przyrody, zjawisk atmosferycznych. Udział (pod opieką nauczyciela) w zabawach badawczych, doświadczeniach, eksperymentach. Prowadzenie kącików przyrodniczych. 

 

"POLAK MAŁY" poznawanie kultury, tradycji, obyczajów swojej Ojczyzny. Odwiedzanie miejsc, udział w obchodach Świąt związanych z regionem. 

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W FORMIE ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNORODNYCH, CIEKAWYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH.

 

 

ZAPEWNIAMY:

 • artykuły plastyczne do codziennych działań przedszkolaków,
 • artykuły higieniczne,
 • indywidualne konsultacje z nauczycielami
 • konsultacje ze specjalistami,
 • zdrowe napoje, przekąski dla dzieci między posiłkami

DODATKOWO PŁATNE:

 • język angielski 2 razy w tygodniu
 • rytmika 2 razy w tygodniu
 • logopedia 1 raz w tygodniu
 • gimnastyka korekcyjna 1 raz w tygodniu

 

facebook