Opłaty 2018/2019

  

 

 . . : : o p ł a t y : : 

 

Zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat.

Na opłaty grup przedszkolnych składają się: 

Wpisowe: 

160 zł;

dla dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola w kolejnych latach udzielany jest rabat w wysokości 50 %

Miesięczna opłata stała:

300 zł;

opłata za kolejne dziecko z rodziny wynosi 50 % opłaty

Opłata obejmuje pobyt dziecka w godzinach 6:30-17:30 niezależnie od liczby godzin

Opłata dodatkowa za pobyt dziecka w godzinach 6:00-6:30 oraz 17:30-20:00  5 zł za każde rozpoczęte pół godziny (opcja możliwa przy utworzeniu grupy)
Opłata za wyżywienie:

istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w następujących wariantach:

3 posiłki (pelne wyżywienie) - 222,60 zł miesięcznie

2 posiłki - 191,10 zł miesięcznie

1 posiłek - śniadanie - 31,50 zł/m-c; obiad - 159,60 zł/m-c; podwieczorek - 31,50 zł/m-c

Zajęcia dodatkowe płatne: angielski, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa, terapia logopedyczna indywidualna

opłata dodatkowa - ustalana przez osoby prowadzące zajęcia; więcej informacji można uzyskać w przedszkolu;

   

Przygotowaliśmy także ofertę dla dzieci lub rodziców nie do końca zdecydowanych na uczęszczanie do Przedszkola.

Karnety godzinowe na czas adaptacji dziecka w przedszkolu.  Maksymalny czas adaptacji wynosi 2 miesiące. W tej opcji występują następujące opłaty:

Wpisowe:  100 zł; w przypadku zmiany sposobu uczęszczania dziecka z opcji II na I należy dopłacić różnicę w wartościach opłat wpisowych;
Karnety: 120 zł miesięcznie za 25 godzin 

180 zł miesięcznie za 40 godzin 

220 zł miesięcznie za 50 godzin

Godziny do wykorzystania w godzinach 6:30-17:0. Godziny są rozliczane z dokładnością do 30 min. W przypadku wykorzystania godzin z karnetu każda rozpoczęta godzina podlega opłacie w wysokości 8 zł/h. Godziny do wykorzystania wyłącznie w danym miesiącu kalendarzowym.

Opłata dodatkowa za pobyt dziecka w godzinach 6:00-6:30 oraz 18:00-20:00  5 zł za każde rozpoczęte pół godziny
Opłata za wyżywienie:

istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w następujących wariantach:

3 posiłki (pelne wyżywienie) - 222,60 zł miesięcznie

2 posiłki - 191,10 zł miesięcznie

1 posiłek - śniadanie - 31,50 zł/m-c; obiad - 159,60 zł/m-c; podwieczorek - 31,50 zł/m-c

Zajęcia dodatkowe płatne: angielski, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa, terapia logopedyczna indywidualna

opłata dodatkowa - ustalana przez osoby prowadzące zajęcia; więcej informacji można uzyskać w przedszkolu;

   

Oferta dla dzieci przedprzedszkolnych –  w wieku 2 – 2,5 roku

Z powodu małego zainteresowania, grupa przedprzedszkolna nie została utworzona. Aktualnie przeprowadzany jest sondaż. Oferta zostanie przygotowana po wstępnym, niezobowiązującym zapisaniu dzieci w wieku 1,5 - 2,5 roku do przedszkola.

Rodziców zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

facebook