Przedszkole

 

  

 . . : : O   n a s : : . . 

 

 

Historia naszego przedszkola sięga roku 1992. Przez ponad 20 lat przedszkole działa w tym samym miejscu  – dzielnicy Katowice Brynów. 

 

Z dniem 1 września 2012 roku nastąpiła zmiana organu prowadzącego przedszkole. Obecnie organem prowadzącym jest dwuosobowa spółka LooCam sp. j.

 

Za zadanie postawiliśmy sobie dążenie do idealnego - w rozumieniu naszym i rodziców - przedszkola przez sukcesywne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu placówki.

Działania te bezpośrednio koordynuje Dyrektor Przedszkola – Pani mgr Wioletta Łukowska, związana z Przedszkolem od 2000 r. 

 

Nasze Przedszkole:

• nastawione jest na twórczy rozwój dziecka,

• prowadzi zajęcia w małych grupach (do 15 dzieci)przez co łatwiej jest podchodzić do dziecka indywidualnie, przy okazji dostrzegając jego zdolności i starając się je rozwijać,

• uczy dzieci twórczego myślenia w podejmowaniu różnorodnych aktywności,

• rozbudza zainteresowania otaczającym światem pozwalając dziecku wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczną - prace dzieci wywiesznane są w "okienkach domku" na korytarzu przedszkola.

• pomaga dziecku uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.

• promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie

• buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej

• rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.

• zapewnia optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu i poza nim. Dzieci znają zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym i drogowycm korzystając z chodników, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej.

 

Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodziną dziecka. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki, imprezach okolicznościowych, zajęciach otwartych, zajęciach integracyjnych dla dzieci i rodziców.

 

Dzieci ze wszystkich grup znają się przez często spotykają się poza przedszkolem nawiązując przyjaźnie

 

Zapewniamy wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli, którzy mają możliwość zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego; podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach;

 

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości oraz bierze  udział w akcjach charytatywnych.

Sympatyzujemy z najbliższym otoczeniem - Miejskim Przedszkolem, Szkołą Podstawową, Przychodnią lekarską.

Dzieci biorą udział w nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez wizyty w aptece, na poczcie, sklepie, u fryzjera.

Uzupełnieniem prowadzonych zajęć są zajęcia dodatkowe prowadzone w naszym przedszkolu.

 

      Zapraszamy Wasze dzieci do naszego Przedszkola.

 

                                                                                                                               Właściciele

 

facebook