Wydarzenia

 

 

 . . : : W y d a r z e n i a : : . . 

 

Czerwiec 2018 "Dzień Dziecka w przedszkolu" - dnia 30 maja odwiedził naszych przedszkolaków teatr "Eden" ze sztuką teatralną pt.: "Prawdziwy skarb". To piękna opowieść o synu, który wyrusza z domu z pełną sakiewką pieniędzy, aby znaleźć i pomnożyć bogactwo. Wyrusza, żeby poszukać prawdziwego skarbu. Niestety roztrwonił cały swój majątek i głodny, w łachmanach wraca do ojca, a On go przyjmuje, tłumacząc i ukazując, iż największy skarb to RODZINA i miłość przebaczająca.

Dzieci poprzez takie przedstawienie nabierają właściwego spojrzenia na prawdziwe wartości. Uczą się także teatru, sztuki i umiejętności oglądania scen, gdzie ich wartością nie są “efekty specjalne” ale wielkość treści i przekaz, które niosą.

 

 

Maj 2018

 

 

 

"Zakończenie roku szkolnego, Dzień Rodziny" -  w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji "Dnia Rodziny" oraz "Zakończenia roku szkolnego". Celem było wdrażanie do pielęgnowania relacji z najbliższymi członkami rodziny, uwrażliwienie na okazywanie szacunku osobom starszym oraz kształtowanie umiejętności wcielania się w role, kulturalnego uczestnictwa w uroczystości.

 

"Zrób to ze mną Mamo, Tato - zabawka z recyklingu - w ramach planu rocznego o "Przyrodzie", dzieci wraz z Rodzicami mieli za zadanie wykonać z surowców wtórnych wybraną zabawkę. Celem było podnoszenie świadomości ekologicznej, rozbudzenie wyobraźni fantazji, propagowanie zasad wtórnego wykorzystania odpadów jako tworzywa artystycznego.  Chcielibyśmy serdecznie podziękować Rodzicom oraz Dzieciom za zangażowanie się w wykonanie prac. Gratulujemy pomysłowości, kreatywności oraz oryginalmości!

 

"Audycje muzyczne poświęcone instrumentom muzycznym" -  nasze przedszkole dowiedziła pani ze Szkoły Muzycznej, która poprowadziła zajęcia poświecone instrumentom muzycznym. Przedszkolaki zapoznały się z wyglądem i budową skrzypiec i altówki, a także ich brzmieniem. Na koniec każde dziecko indywidualnie mogło spróbować zagrać na tych instrumentach.

 

Kwiecień 2018

 Apel z okazji "Konstytucji 3 maja" -  dzieci z obu grup wybrały się w ramach zajęć dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 5 w Kaotiwcach na apel z okazji "Konstytucji 3 maja". Celem było kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (hymn, godło, barwy narodowe) oraz przybliżenie dzieciom okoliczności uchwalenia "Konstytucji 3 maja".

 

"Dzień Ziemi" - dzieci z gr. starszej w ramach zajęć dydaktycznych obchodziły "Dzień Ziemi". W ten sposób zachęcono dzeci do dbania o Ziemię na co dzień, poprzez wykształcenie codziennych nawyków proekologicznych. Zwrócono również dzieciom uwagę na konieczność ochrony Ziemi przed szkodliwą działalnością ludzi. Dzieci wykonały również pracę plastyczną, której celem było rozwijanie sprawności manualanych.

 

Marzec 2018

"Wyjście do bilioteki do Szkoły Podstawowej nr 5 " - dzieci z grupy starszej odwiedziły bibliotekę szkolną. Celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, zapoznanie z literaturą dziecięcą, a także rozwijanie umiejetności uważnego słuchania utworów literackich oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.

 

 

"Pierwszy Dzień Wiosny" - dnia 21 marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu "Pierwszy Dzień Wiosny". W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane na kolor zielony. Dzieci z grupy starszej dostały zadania od Pani Wiosny. Na koniec w nagrodę dostały dyplomy i medale za aktywny udział w zajęciach. Przedszkolaki uświadomiły sobie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie, utrwaliły nazwy kwiatów wiosennych oraz nazwy ptaków przylatujących wiosną do Polski.

 

Luty 2018

"Dzień Niedźwiedzia Polarnego" - dnia 27 lutego  dzieci przyszły do przedszkola z maskotkami niedźwiadków i książeczkami z bajkami i faktami dotyczącymi ich życia. Dzieci opowiadały o swoich maskotkach, słuchały czytanych przez Panie fragmentów książek o niedźwiadkach oraz kolorowały misie. Na koniec zostały wykonane pamiatkowe zdjęcia dzieci z maskotkami niedźwiadków.

 

"Dzień Kota" - dnia 16 lutego obchodziły "Dzień Kota".  Dzieci dowiedizłay się, jak prawidłowo opiekować się kotem; wskazywały i nazywały różnice między dwoma obrazkami; aktywnie uczestniczyły w zabawach muzyczno- ruchowych oraz wykonały swoją maskę -  kota. Na koniec starszaki dostały dyplom za aktywny udział w zajęciach oraz medale.

 

" O dzielnym Pastuszku" - dnia 19 lutego naszych przedszkolaków odwiedził tetarzyk objazdowy "Eden" ze sztuką teatralną "O dzielnym Pastuszku. Celem było wyrabianie u dzieci szacunku  dla słabyszch i mniejszych, rozwijanie zainteresowań teatrem, doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się i używania zwrótów grzecznościowych.

 

 

"Walentynki"- dzieci z grupy "Zajączków" i "Niedźwiadków" wspólnie obchodziły "Walentynki" . Tego dnia każde dziecko miało na sobie czerwony element. Dzieci wykonywały walentynki dla swoich kolegów i koleżanek, wspólnie uczestniczyły w grach i zabawach ruchowo-muzycznych. Każdy przedszkolak namalował także piękne, czerwone serce.

 

"Tłusty Czwartek"  - w ramach zajęć dydaktycznych przedszkolaki  zapoznały się z  tradycją i zwyczajem związanymi z „ Tłustym Czwartkiem”. 

 

 

styczeń 2018

 

"Koncert noworoczny w Akademii Muzycznej" - dzieci z grupy starszej "Niedźwiadków" uczestniczyły w "Koncercie Noworocznym" zorganizowanym przez Akdemię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Celem było rozwijanie wrażliwości muzycznej przedszkolaków, utrwalenie znanych kolęd i pastorkałek; utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się oraz zwrotów  grzecznościowych. Starszaki poznały również nazwy wybranych instrumentów muzycznych.

 

"Dzień Śniegu"  - w ramach zajęć dydaktycznych przedszkolaki obchodziły "Światowy Dzień Śniegu". Dzieci rozwijały logiczne myślenie; doskonaliły orientację przestrzenną; rozwijały umiejętność przeliczania na konkretach; doskonaliły umiejętności wypowiadania się. Poznały właściwości śniegu w trakcie zabawy;  dowiedziały się jakie są skutki braku lub nadmiaru pokrywy śnieżnej dla świata roślin, zwierząt i człowieka.

 

"Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka" – dzieci z grupy " Zajączków" i "Niedźwiadków"  zaprosiły do przedszkola swoich ukochanych dziadków i babcie, przedstawiły  program artystyczny, przygotowały własnoręcznie prezenty. Dla wszystkich niespodzianką był słodki poczęstunek.

 

"Prezenty i zaproszenia dla Babci i Dziadka" - dzieci z gr. młodszej "Zajączków" oraz gr. starszej "Niedźwiadków" wykonywały prezenty i zaproszenia dla swoich Babć i Dziadków. Poprzez wykonywanie prac dzieci uczyły się dbania o estetykę wykonania pracy, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie pracy oraz rozwijały wyobraźnię.

 

"Bal przebierańców" -  dnia 8 stycznia w naszym przedszkolu odbył się "Bal przebierańców". Wszystkie dzieci pięknie przebrane za postacie bajek i baśni bawiły się przy dziecięcej muzyce, jak i przy muzyce rozrywkowej. Odbywały się również konkursy i zabawy organizowane przez nauczycielki. Wszystkie piękne stroje uwieczniono na zdjęciach.

 

grudzień 2017

 

"Uroczystość Jasełkowa" -  "Mali aktorzy" z wielkim przejęciem wygłosili swoje kwestie i z radością zaśpiewali kolędy i pastorałki. Rodzice nagrodzili wszystkie dzieci gromkimi brawami. Nastepnie przedszkolaki wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie ozdobione bombki oraz kartki świąteczne. Na koniec na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

 

"Prezenty i kartki dla Rodziców na uroczystość Jasełkową"dzieci przygotowywały kartki świąteczne i prezenty dla Rodziców z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Podczas pracy rozwijały spostrzeganie wzrokowe oraz doskonaliły umiejętności manualne. Ponadto uczyły sie współpracy oraz nabywały umiejętność dzielenia się materiałami plastycznymi z kolegami i koleżankami.

 

"Mikołaj"- nasze przedszkole odwiedził Święty Mikołaj. Dzieci od samego rana oczekiwały wizyty tego niezwykłego gościa. Na powitanie Przedszkolaki zaśpiewały Gościowi piosenkę pt.: "Idzie Mikołaj"". Następnie dzieci otrzymały piękne prezenty. Na koniec zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem.

 

 

 

listopad 2017

"Dzień życzliwości" - dnia 21 listopada dzieci obchodziły "Dzień Życzliwości". Przedszkolaki rozwijały postawy społeczno-moralne tj.: życzliwość, gotowość pomocy, chęć służenia innym, empatię, dostrzeganie problemów innych ludzi; kształtowały umiejętności wyrażania życzliwości poprzez aktywność intelektualną, ruchową i plastyczną; rozwijały umiejętności wyrażania stanów emocjonalnych poprzez zabawy z lustrem; zapoznanie ze zwrotami grzecznościowymi.  Przedszkolaki wykonały pracę plastyczn „Słoneczko życzliwości” –  wszyscy wspólnie malowali na dużym arkuszu papieru słońce. Następnie na promykach słońca z pomocą nauczyciela zapisywanne były słowa, które kojarzą się z życzliwością. Na koniec przedszkolaki złożyły przyrzeczenie (przysięgę) związaną z życzliwym zachowaniem się nie tylko w dniu święta (nauczyciel czyta zdanie, dzieci mówią – „przyrzekamy”).

 

"Dzień jeża" - w ramach zajęć dydaktycznych przedszkolaki obchodziły "Dzień jeża". Przedszkolaki poszerzyly wiadomości na temat środowiska naturalnego (wyglądu jeża, jego sposobu poruszania się, odżywiania, przygotowania się do zimy). Na koniec dzieci wykonały pracę plastyczną, której celem rozwijanie motoryki małej oraz zainteresowań plastycznych.

 

"Wróżby andrzejkowe" - w ramach zajęć dydaktycznych odbyły się wróżby andrzejkowe. Zajęcia zostały ropoczęte od zabawy "Kolory" - dzieci z zamkniętymi oczami losowały kolorowe kartki papieru. Następnie zostały odczytane wróżby, co te kolory oznaczają. Następne zabawy  to: "Rzucanie monetą do wody" - chętne dzieci ustawione w pewnej odległości, po kolei rzuacły monetą, usiłując trafić do miski, równocześnie wypowiadając życzenie; "Rzzucanie kostką do gry", "Kim będę, jak dorosnę?" i inne. Na koniec zabawy dzieci powtarzały czarodziejskie zaklęcie, aby wszystkie wróżby się spełniły.     Celem było budzenie i rozwijanie zainteresowań tradycjami, obrzędowością i zwyczajami ludowymi.Wzbogacanie wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych.

 

"Pasowanie na Przedszkolaka" - dnia 7 listopada  w ramach zajęć dydaktycznych odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyk oraz zabawy ruchowe. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor  dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz mały słodki upominek.

 

październik 2017

"Przygotowania do Pasowania na Przedszkolaka" - dzieci przed uroczystością systematycznie uczestniczyły w próbach. Podczas tych spotkań przedszkolaki z grupy "Zajączków" oraz "Niedźwiadków" integrowały się oraz nabywały umiejętności współdziałania. Dzieci uczyły sie wierszyków, piosenek oraz gry na instrumentach. 

 

"Dzień drzewa" - w ramach zajęć dydaktycznych dzieci obchodziły "Dzień Drzewa". Przedszkolaki uświadomiły sobie rolę drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka, rozpoznawały drzewa liściaste i iglaste na obrazkach, dzieci z grupy starszej dobierały podpisy do ilustracji wybranych drzew (el.  m. I. Majchrzak) Starszaki wykonały prace plastyczną pt.:„Drzewko przyjaźni” –  dzieci odbijały swoje dłonie na dużym arkuszu papieru na którym narysowany jest kontur drzewa. Na koniec dzieci złożyły przyrzeczenie przez (Po każdym zdaniu dzieci głośno odpowiadały) – Przyrzekamy!

 

"Daniel w jaskini lwa" - teatrzyk obajzdowy - dnia 31 października nasze przedszkolae dowiedził teatrzyk objazdowy "Eden" ze sztuką teatralną "Daniel w jaskini lwa" - dzieci zapoznały się z przysłowiem "kłamstwo ma krótkie nogi", dzieci uczyły się wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów teatrzyku, doskonaliły umiejętność kulturalnego zachowania się oraz skupienia uwagi.

 

 

wrzesień 2017 r

Na początku września dzieci zawitały do przedszkola, gdzie oczekiwały na nie uśmiechnięte panie. Nauczycielki starały się zapewnić przyjazne i bezpieczne warunki do zabawy i nauki, zarówno przedszkolakom, uczęszczającym już do wcześniej do naszego przedszkola, jaki i dzieciom, które pierwszy raz przekroczyły jego próg.

 

Pierwsze dni przedszkolaki spędziły na zapoznaniu z paniami, nowymi kolegami i koleżankami, zaznajamiały się z pomieszczeniami przedszkola oraz najbliższym otoczeniem poza przedszkolem.

 

Dzieci uczyły się zgodnej, bezpiecznej  zabawy w grupie, wspólnie z paniami ustaliły obowiązujące w przedszkolu zasady wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa, opracowano wspólnie KODEKS PRZEDSZKOLAKA.

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook