Zajęcia adaptacyjne

Popołudniowe zajęcia adaptacyjne

 

 

czas trwania zajęć: 90 min/dzień

termin: wtorek, piątek w godzinach 16:00 - 17:30

 

 

Wtorek - ramowy rozkład zajęć:

- zabawy rytmiczno-ruchowe 

- zabawy z językiem angielskim

- zabawy w kącikach zainteresowań

 

Piątek - ramowy rozkład zajęć:

- zajęcia muzyczno-ruchowe

- zajęcia plastyczne

- zabawy w kącikach zainteresowa

 

Podczas zajęć dzieci otrzymują podwieczorek.

 

 Cena: 148 zł/m-c 

 

 

Rozpoczęcie zajęć jest uzależnione od ilości zapisanych na zajęcia dzieci. 

 

facebook