Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu prowadzone są również zajęcia dodatkowe, wykraczające poza zakres programowy edukacji przedszkolnej takie jak:

  • logopedia prowadzona przez Aleksandrę Tomkiewicz - Bętkowską

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy a więc język, wargi i podniebienie przygotowują do prawidłowego mówienia. Można je prowadzić w formie zabawy już z 2 - 3 letnim dzieckiem. Dzieci mają naturalną skłonność do wielokrotnego powtarzanie ulubionych zabaw.

Jeśli więc potraktujemy ćwiczenie jako zabawę, będzie ono dla dziecka czystą przyjemnością. Rola dorosłego polega na pokazaniu poprawnie wykonanego ćwiczenia i zachęcaniu dziecka do pracy przez chwalenie za podejmowany wysiłek, choćby efekty nie były od razu widoczne.

  • zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Jolantę Kaźmierczak

Nauka języka angielskiego od najmłodszych lat ma swoje zalety. Dziecięcy mózg chłonie jak gąbka – bardzo szybko przyswaja nowe wiadomości. Warto wykorzystać te zdolności i zacząć naukę języka jak najwcześniej. Dzięki temu dziecko w sposób naturalny przyswoi nowe słówka i zwroty, co będzie świetną bazą dla dalszej językowej edukacji.

  • rytmika prowadzona przez Aleksandrę Zając

Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi.

  • zumba, której zajęcia odbywają się gdy zainteresowanie pozwala na stworzenie grupy

Zumba Kids to połączenie tańca (Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop bachata, czacza i innych tańców), fitnessu i zabawy w radosnej zumbie. W trakcie tańca dzieci ćwiczą nie tylko mięśnie, ale też koordynację ruchów, pracę w zespole, a nawet pamięć! 

 

Zajecia z logopedii są prowadzone indywidualnie, opłata za zajęcia terapeutycczne wynosi 35 zł.

Rytmika jak i zumba jest prowadzona w grupach. Wysokość opłaty miesięcznej za rytmikę wynosi 35 zł.